DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ INCOTERMS 2000 (INTERNATIONAL COM

 Uluslararası ticarette en çok kullanılan satış terimlerinin tek düze (standart) bir yorumunu sağlamak, ülkeden ülkeye farklı uygulamaların ve belirsizliklerin önüne geçmek, bu şekilde oluşabilcek zaman ve para kaybının önüne geçmek, ticari hayatta güvenlik sağlamak amacıyla Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Ticari Terimler Komitesi tarafından kabul edilen " Ticari Terimlerin Tanımlarına İlişkin Uluslararası Kurallar" 2000 yılı için yeniden revize edilmiştir.

 

 

 

                                      

 

Incoterms'in yapısı:

1990'dan daha kolay anlaşılması için terimler temel olarak dört farklı gruba ayrlmıştır. Her kategori içinde bulunan terimlerin baş harflerine ve malların teslim şekli ve yerine göre gruplandırılmıştır:

 

- "E" Grubu: Satıcının malları, kendi binası içinde hazır bulundurduğu teslim şekli (Ex works)

 

- "F" Grubu: Satıcının malları, alıcı tarafından tayin edilen taşıma aracına gönderdiği teslim şekli (FCA, FAS, FOB)

 

- "C" Grubu: Satıcının malların taşınmasını taahhüt ettiği teslim şekli. Fakat burada satıcı malların yüklenmesinden ve sevkinden sonra meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan sorumlu değildir. (CFR, CIF, CPT, CIP)

 

- "D" Grubu: Satıcının varış yerine kadar malların taşınmasında bütün masraf ve riskleri üstlendiği teslim şekli. (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) (Avrupa Birliği ülkeleri içinde sınırlar kaldırıldığından "D" grubu teslim şekilleri AB ülkelerinin birbirlerinden yaptıkları mal alımlarında pek kullanılmaz.)

 

 

INCOTERMS 2000

 

1.GRUP E           ÇIKIŞ

 

EXW                    Ex Works (.... yer ismi) (iş yerinde teslim )

 

2.GRUP F           Asıl taşıma ücreti (navlun) ödenmeden

 

FCA                     Free Carrier (... yer ismi) (taşıyıcıya teslim)

FAS                     Free alongside ship (...yükleme limanının ismi) (gemide teslim)

FOB                     Free on board (...yükleme limanının ismi) (güvertede teslim)

 

3.GRUP C          Asıl taşıma ücreti ödenerek

 

CFR                    Cost and freight (...varış limanının ismi) (mal bedeli+ taşıma bedeli)

CIF                      Cost, ınsurabce and freight (.varış limanının) (mal b. sigorta navlun)

CPT                    Cost paid to (..varış yerinin ismi) (taşıma ü. ödenmiş)

CIP                      Cost and ınsurance paid to (..varış yerinin ismi) (taşıma sigorta ödenmiş)

 

4.GRUP D         Varış

 

DAF                    Delivered at frontier (..yer ismi) (sınırda teslim)

DES                    Delivered ex ship (..varış limanının ismi) (gemide teslim)

DEQ                    Delivered ex quay(..varış limanının ismi) (rıhtımda teslim)

DDU                    Delivered duty unpaid (..varış yerinin ismi) (gümrük resmi ödnmeden )

DDP                    Delivered duty paid (..varış yerinin ismi) (gümrük resmi ödenerek)

 

 

 

 

1.INCOTERMS 2000 TERİMLERİNİN AÇIKLAMALARI

 

1.GRUP E

 

EXW: EX WORKS ( işyerinde, fabrikasında, mağazasında teslim) (.. olarak belirtilen yer)

 

-Satıcının malları belirlenen tarihte alıcının emrine kendi işyerinde (fabrika, atölye, depo vs.) hazır bulundurduğu ve satıcının yükümlülüğünün en az olduğu teslim şeklidir.

 

-Teslim, satıcının iş yerinde (kuruluşunda) yani fabrikada, depoda, mağazada vs. gerçekleşir. Teslim yeri birden fazla ise, satıcı kendisi için en uygun olanını seçebilir.

 

-Satıcı gümrük çıkış işlemlerini üstlenmez.

 

-Aksi kararlaştırılmadıysa, satıcı malları araca yüklemekten sorumlu değildir.

 

-Alıcı her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenir.

 

-Malların gümrüklerden geçişi veya daimi olarak ihracının yasaklanması riski alıcıdadır.

 

-Malların taşınması, sigortalanması gibi tüm işlemler alıcı tarafından yapılır.

 

-Örnek olarak "EX WORKS İSTANBUL" satışta, satıcının sorumluluğu istanbul'daki fabrikasında malları alıcının tasarufuna bırakmakla sınırlıdır.

 

 

2.GRUP F

 

FCA: FREE CARRİER (taşıyıcıya teslim) (..yer ismi)

 

-Satıcı malları gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde ve yine alıcı tarafından belirtilen taşıma aracında teslim eder.

 

-Bu terim 1990 revizyonunda eklenmiştir ve FOR / FOT ve FOB Airport terimlerinin yerine geçmiştir.

 

-Bütün taşıma türlerinde (çok vasıtalı olanlarda dahil) kullanılabilir.

 

-Belirli bir teslim yeri veya noktası bulunmuyorsa ya da birkaç nokta varsa satıcı bu noktayı kendisi seçebilir.

 

-Teslim yeri satıcının işyerinden başka bir yerse mallar gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, ya da alıcı tarafından seçilmiş bir başkasına (navlun komisyoncusu gibi) teslim eder.

 

-Teslim yeri satıcın işyeri ise mallar gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcının tayin ettiği araca yüklenmekle teslim gerçekleşmiş olur.

 

-Teslim yeri varış noktasında ise, mallar gümrük girşi işlemleri yapılmadan belirtilen yerde araç içinde bulundurulmakla teslim gerçekleşmiş olur. Malların taşıma aracından boşaltma işlemleri alıcının sorumluluğundadır.

 

-Taşıma sırasındaki hasar riski alıcıya ait olduğundan, sigorta alıcı tarafından yapılır.

 

 

FAS: FREE ALONGSİDE SHİP ( ..yükleme limanı belirtilmek suretiyle) ( gemide teslim)

 

-Deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılır.

 

-Teslim, yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

 

-Satıcı gerekli ihraç iznini ya da diğer resmi belgeleri alır.

 

-Alıcı teslimden itibaren bütün masraf ve risklere katlanır.

 

-Sigorta ve taşıma masrafları alıcının sorumluluğundadır.

 

 

FOB: FREE ON BOARD (...yükleme limanı belirtilmek suretiyle) (güvertede teslim)

 

-Deniz ve nehir taşımacılığında kullanılır.

 

-Teslim, yükleme limanında malların gemiye aktarılması ile gerçekleşir.

 

-Alıcı masrafları kendisine ait olmak  üzere taşıma sözleşmesini yapar.

 

-Mallara ilişkin kayıp ya da hasar riskleri malın geminin küpeştesini aşmasıyla satıcıdan alıcıya geçer.

 

-Gemi dışındaki taşıma vasıtalarında FOB terimi kullanılmaz .FCA kullanılır.

 

-Satıcı gümrük çıkış işlemleri için gerekli formaliteleri yapmakla yükümlüdür.

 

-Taşıma ve sigorta masrafları alıcıya aittir. Ancak teslim yeri olan geminin küpeştesini aşıncaya kadar satıcının sorumluluğundadır. Mallar gemi küpeştesini aştıktan sonra kayıp ve hasar riskini üstlenir.

 

-Satıcı teslim tarihinde ve belirlenmiş teslim yerinde alıcının tayin ettiği gemiyi bulamazsa, malları alıcının emrine hazır duruma getirdiğine dair resmi otoritelerden (noter gibi) alacağı belge ile de teslim şartlarını yerine getirmiş sayılır ve bu andan itibaren bütün risk alıcıya geçer.

 

 

3.GRUP: COST AND FREİGHT (..varış limanı belirterek) (mal bedeli ve navlun)

 

-"Incoterms 1980"deki C&F teriminin yeni kısaltmasıdır.

 

-Taşıma masrafları ve navlun bedeli satıcı tarafından ödenir.

 

-Deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılır.

 

-Satıcı masrafları kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapar.

 

-Teslim, konşimento veya diğer deniz taşıma belgesi ile kanıtlanır.

 

-Satıcı navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki mallarla ilgili kayıp ve hasar riski malların gemi küpeştesini aştığı andan itibaren alıcıya geçer.

 

-Satıcı gümrük çıkış işlemlerini de yapmak zorundadır.

 

 

CIF :  COST, INSURANCE AND FREİGHT (..varış limanı belirtilerek) (mal b. sigorta navlun)

 

-Tarafların yükümlülüğü CFR satışa benzer.

 

-Satıcı malları ayrıca sigortalar ve masrafını öder.

 

-Sigortanın kapsamını en az malın CIF bedeli artı %10; toplam %110 olmalıdır.

 

-Yalnız nehir ve deniz taşımacılığında kullanılır.

 

-Hasarın geçişi CFR'de olduğu gibi gemi küpeştesini geçtiği andan itibarendir.Bu sebepten satıcı sigortayı alıcı adına yapar.

 

-CIF satışlarında verilmesi gereken belde deniz konşimentosudur. Dİğer taşıma belgeleri kabul edilmez.

 

 

CPT: CARRİAGE PAİD TO (..varış yeri belirtilerek) (taşıma bedeli ödenmiş)

 

-Çok vasıtalı olanlar dahil her türlü taşımacılıkta kullanılır.

 

-Satıcı masrafları kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapar.

 

-Teslim malların gümrük çıkış işlemlerinin yapılarak taşıyıcıya teslimi ile gerçekleşmiş olur.

 

-Riskler malların taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren alıcıya geçer.

 

-Teslim taşıma belgeleri ile ispatlanır.

 

-Alıcı belirlenen varış yerinde malları teslim alır.

 

 

CIP:  CARRİAGE AND INSURANCE PAİD TO (..varış yeri belirtilerek) (taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak )

 

-CIF teriminin deniz yolu dışındaki taşıma şeklidir.

 

-Satıcı CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşır.

 

-Her türlü taşıma vasıtası için kullanılır.

 

-Riskler malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren alıcıya geçer.

 

-Sigorta satıcı tarafından, alıcı adına ve %110 bedeli kapsayacak şekilde yaptırılır.

 

-Gümrük çıkış işlemlerini satıcı yerine getirir.

 

 

4.GRUP   D

 

DAF: DELİVERED AT FRONTIER (..yer ismi belitilerek) (sınırda teslim)

 

-Bu teslim şekli özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır.

 

-Sınır tesliminden maksat, ihracatın yapıldığı ülkeninki dahil, her türlü sınırdır. (AB ülkeleri içinde sınırlar kaldırıldığı halde bu terim yeniden gözden geçirilmemiştir.)

 

-Satıcı risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere alıcının ülkesinde kullanacağı resmi ihraç belgelerini hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar.

 

-Satıcı malların sınırda belirlenmiş teslim noktasına kadar olan taşıma masraflarını ödeyerek, nakliyeci ile taşıma sözleşmesi yapar.

 

-Alıcı malların ithali için gümrük giriş formalitelerini tamamlar.

 

-Satıcı sınırda belirlenen teslim yerinde malları teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği ana kadar riskleri üstlenir.

 

-Satıcı istenen belgeler arasında alcıya ait sigorta poliçesi göndermez. Fakat teslim yerine kadar bütün sorumluluk kendisinde olduğundan kendi adına sigorta yaptırabilir.

 

 

DES:  DELİVERED EX SHİP (..varış limanı belirtilerek) (gemide teslim)

 

-Yalnızca nehir ve deniz taşımacılığında kullanılır.

 

-Teslim, varış limanında geminin alıcının tasarrufuna sunulmasıyla yerine getirilir.

 

-Teslimden itibaren bütün kayıp ve hasar riski alıcıdadır.

 

-Satıcı teslim yerine kadar olan bütün riskler kendisinde olduğundan kendi adına sigorta yaptırabilir. (aslında sigorta yükümlülüğü yok)

 

-Gümrük çıkış işlemleri satıcı tarafından, gümrük giriş işlemleri alıcı tarafından yapılır.

 

-Teslim limanına kadar olan navlun ücreti satıcıya, teslimden sonra alıcıya aittir.

 

-Satıcı, alıcıya teslim için gerekli önlemleri alması için geminin varış zamanını bildirmelidir.

 

 

DEQ: DELİVERED EX QUAY (varış limanı belirtilerek) (rıhtımda teslim)

 

-Deniz ve nehir taşımacılığında kullanılır.

 

-Gümrük giriş işlemleri gümrük vergisi vb. masraflar alıcının sorumluluğundadır. BU DURUM, İTHALAT İÇİN GEREKLİ GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ SATICININ YERİNE GETİRMESİNİ ÖN GÖREN ÖNCEKİ INCOTERMS VERSİYONLARININ AKSİDİR.

 

-Malların gemiden rıhtıma boşaltma masrafları satıcıya aittir.

 

-Malların ihraç işlemleri için gerekli formaliteler satıcı tarafından yerine getirilir.

 

-Teslim limanına kadar bütün masraf ve riskler satıcıya aittir. Satıcının sigorta yükümlülüğü olmamasına rağmen bütün riskler kendisinde olduğundan, kendi zararını kurtarmak için kendi adına sigorta yaptırabilir.

 

-Teslim işleminden sonra bütün kayıp ve hasar riski alıcıya geçer.

 

-Eğer taraflar malların rıhtımdan sonraki varış yerine kadar olan masrafların da satıcıya ait olmasında anlaşılırsa, DEQ terimi yerine DDP veya DDU terimlerinden birini tercih etmelidir.

 

 

DDU: DELİVERED DUTY UNPAİD (..varış yerinin ismi) (gümrük resmi ödenmeden teslim)

 

-Bu teslim şeklinde satıcı, malları alıcıya varış yerinde gümrük giriş işlemleri yapılmadan, taşıma aracından boşaltmadan teslim eder. Yani malların ithalatçının ülkesinde belirtilen yerde hazır bulundurulmasıyla satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

 

-Gümrük çıkış işlemleri satıcıya aittir.

 

-Her türlü taşıma aracı için kullanılır.

 

-Satıcı teslim anına kadar olan bütün kayıp ve hasar riskini üstlenir.

 

-Sigorta yükümlülüğü yoktur.( Fakat satıcı keni riskini garanti altına almak için kendi adına sigorta yaptırabilir.)

 

-Teslim anından itibaren tüm riskler satıcıdan alıcıya geçer.

 

 

DDP: DELİVERED DUTY PAİD (..varış yeri belirtilerek) (gümrük resmi ödenmiş olarak teslim / kapıdan kapıya- door to door)

 

-EWX teslim şeklinin tam tersine satıcı için en ağır yükümlülükleri getirir.

 

-Satıcı ihracat ve ithalatla ilgili gerekli izinleri ve belgeleri alarak gümrükleme masraflarını karşılar.

 

-Teslim yerine kadar olan bütün risk satıcıya aittir.

 

-Mallar sözleşmesinde belirlenen yerde teslim edildikten sonra kayıp ve hasar riski alıcıya geçer.

 

-İthal işlemlerinin zor olduğu ülkeler için kullanılması önerilmez.

 

-Sigorta yükümlülüğü yoktur. (satıcı kendi adına yaptırabilir)

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !